top of page

tir. 16. feb.

|

Online

Workshop: Mangfold med Balansekunst

Påmelding til dette arrangementet er stengt
Alle arrangementer
Workshop: Mangfold med Balansekunst
Workshop: Mangfold med Balansekunst

Tid og sted

16. feb. 2021, 19:00

Online

Gjester

Om arrangementet

Mange er opptatt av mangfold, representasjon og inkludering, men det er ikke alltid helt entydig hva vi legger i begrepene, ei heller hvordan vi skal jobbe for en mer inkluderende og mangfoldig bransje. Denne digitale workshopen tilbyr begreper og perspektiver på mangfold og gir rom for diskusjon og refleksjon. Målet er at deltakerne skal sitte igjen med en mer bevisst holdning til normer og maktforhold i bransjen, og en fornyet inspirasjon til å bygge ned barrierer – slik at norsk film i størst mulig grad kan tilby en bredde av ulike historier.

Workshopen fra TrAP og Balansekunst var kjempenyttig og relevant for både NFIs inkluderingsarbeid og for en bevisstgjøring av normer vi alle bevisst eller ubevisst styres av i vårt daglige arbeid. Vi fikk en veldig åpen tilnærming til problematikken og gjennom konkrete eksempler fikk vi se hvordan normkritikk kan brukes som nyttig verktøy.” - Nedin Mutic, NFI

Dele dette arrangementet

bottom of page