top of page

Overenskomster og tariffer

Som organisert arbeidstaker med tariffavtale har du rett til tariffestet lønn, tariffestet ferie, avtalefestet pensjon og en hel rekke andre fordeler som er avtalefestet. Du har også et støtteapparat som står klar til å yte service og hjelp, og til å representere deg overfor virksomhetens og bedriftens ledelse eller andre. 

Hvis du har noen spørsmål kontakt juss@filmforbundet.no

Spillefilmoverenkomsten

med Hovedorganisasjonen Virke.

TV-dramaovernenkomsten 

med Hovedorganisasjonen Virke.

TV-underholdningovernenkomsten 

med Hovedorganisasjonen Virke.

Reklameoverkomsten 

med Norske film- og tv-produsenters forening.

Flerkameraoverenskomsten

med OB-Team AS.

bottom of page