top of page

Brev fra Kunstnernettverket til departementene

KUNST- OG KULTURFELTET TRENGER BRANSJERETTEDE TILTAK

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 30 000 medlemmer. Nettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med særlig vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett.


Kunstnernettverket ser at politikerne våre arbeider godt på tvers av partiene for å finne de riktige tiltakene for samfunnet. Krisepakken som ble offentliggjort mandag 16. mars og de varslede tiltakene 17. mars, danner et godt grunnlag. Det er samtidig viktig at man er åpne for justeringer av tiltakene der disse blir utilsiktede eller ikke fanger opp utsatte grupper. Myndighetenes gode og nødvendige smitteverntiltak under koronakrisen setter mange kunstnere og kulturarbeidere i en akutt økonomisk situasjon. Vi mener at det trengs en egen kompensasjonsordning rettet inn mot kunst- og kulturfeltet, fordi feltet baserer seg i stor grad på prosjektarbeid, små og mellomstore bedrifter, samt mange enkeltmannsforetak. Kunstnernettverket mener den varslede tiltakspakken for kulturbransjen på 300 millioner kroner er utilstrekkelig.


Commentaires


bottom of page