top of page

Filmbransjens uttalelse om hjelpetiltak

Filmbransjens uttalelse: "Vi er glade for at NFI ser behovet for å komme med raske hjelpetiltak til vår kriserammede bransje. Vi stiller oss bak NFIs modige strategi, fordi vi nå ikke har noe annet valg for å redde bransjen på kort sikt. Men å ta penger fra filmfondet på denne måten er virkelig kun en kortsiktig løsning, og vil gi svært alvorlige konsekvenser for bransjen videre, så det er nå helt avgjørende at regjeringen kommer på banen med en nødpakke. Tapet i filmfondet som nå skapes gjør at sjansen for at man i fremtiden får se nytt norsk innhold blir alvorlig svekket".


Comentarios


bottom of page