top of page

Forvirrende og uakseptabelt fra NAV

NAV åpnet sitt søknadsskjema for kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere mandag 4. mai. Etter dette har mange av dere rettmessig reagert på at inntekt for 2019 legges til grunn, i stedet for de siste 3 årene slik som lovet av regjeringen i april. Vi mener at denne type endring fra NAV sin side av Stortingets vedtak om krisepenger til frilansere og selvstendig næringsdrivende er uakseptabelt, og at Arbeids- og sosialdepartementet bidrar med dette til å svekke våre medlemmers levekår ytterligere.


Vi vil derfor informere om at vi nå er mange kunstnerorganisasjoner som reagerer kraftig, sammen med LO og stortingspolitikere. Dere får sikker mange uklare svar fra NAV eller kanskje ingen svar, men her er en et par oversikter over det som oppleves forvirrende for mange og som faktisk er uklart for alle:댓글


bottom of page