Kompensasjon for NFI

NFI og Bransjerådet for film (som består av Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Virke Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund) har i flere uker drevet lobbyarbeid for å sikre at Kulturdepartementet kompenserer NFI for omdisponeringen de har gjort av filmfondet, i forbindelse med koronakrisen. Kulturministeren varslet i dag en kompensasjon på 85 mill. kroner, men det er noe usikkert hva som er friske midler og hva som fortsatt skal omdisponeres i NFI. Det vil komme mer info om dette. Uansett er den en stor lettelse at vår bransje endelig blir hørt!

Les mer på nfi.no

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Norske Filmregissører / Directors Guild of Norway
Dronningens gate 16,

0152 Oslo, Norway