top of page

Oppdaterte vedtekter fra Årsmøtet 26.08 2020

Oppdatert: 28. sep. 2020

NFRs styre foreslo for årsmøtet å opprette en styreleder i NFR. Vedtektsendringer og stillingsinstrukser som viste hvordan rollefordelingen mellom forbundsleder og styreleder kan løses ble presentert. Årsaken til forslaget er at forbundsleder i NFR per i dag har mye ansvar og to roller (forbundsleder og styreleder). En styreleder kan både avlaste forbundsleder ved å overta ansvar for styrearbeidet og det vil gi NFR økt habilitet innad i organisasjonen.Ellen Ugelstad ble valgt inn som ny styreleder. Hele styret kan du se her

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page