top of page

Organisasjonsendringer i NFR etter årsmøte

Oppdatert: 1. sep. 2020

Takk for godt oppmøte på NFRs årsmøte onsdag 26. august!

På årsmøtet ble det foreslått å skille ut styreleder fra forbundsledervervet og dette ble vedtatt. Frem til nå har forbundsleder i NFR også vært styreleder. Årsaken til denne endringen er å tydeliggjøre rollene i forbundet, bidra til avlastning og styrke organisasjonsstrukturen. Dette er i tråd med endringene som også er gjort i Norsk Filmforbund (NFF) hvor styreleder er skilt ut, slik at styreleder er en selvstendig rolle i forbundet og er en person som ikke er ansatt på kontoret. Rolleskillet i NFR vil si at forbundsleder, Marianne Kleven, fortsetter å være forbundets leder, mens styreleder vil ha en formell funksjon mht. å gjennomføre styremøter, følge opp styresaker og gjennomføre årsmøter. Det er utarbeidet stillingsinstruks for begge vervene.


Marianne Kleven ble gjenvalgt som forbundsleder med styreplass og Ellen Ugelstad ble valgt til styreleder. Ellen Ugelstad er utdannet i San Francisco hvor hun bodde og arbeidet i syv år. Hun har skrevet, regissert og produsert både dokumentarer og fiksjon. Hun har vært styremedlem, desisor og sittet i valgkomiteen i NFF. De siste to årene har hun vært styremedlem i NFR. Hun har også sittet i fordelingsutvalget i FOR (filmforbundets organisasjon for rettighetshåndtering) og vært leder av stipendkomiteen.


Kaveh Tehrani ble valgt som nytt styremedlem og styremedlemmene Ole Giæver og Eirik Svensson ble gjenvalgt. Styrets varaer er Line Hatland, Igor Devold og Emilie Blichfeldt. Vi ønsker å takke Yngvild Sve Flikke for hennes gode innsats i styret over flere år.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page