top of page

Rushprint om krisepakken

Oppdatert: 21. apr. 2020

Bransjeorganisasjonene er i hovedsak fornøyde med regjeringens krisepakke som ble sluppet i dag, og forventer nå mer målrettede tiltak. De får støtte av APs Anette Trettebergstuen som tar til orde for en ytterligere økonomisk opprustning og spesialtilpassede løsninger.


Lese hele saken på Rushprint

bottom of page