top of page

Veileder for korona-sikker produksjon


En medlemsstyrt arbeidsgruppe bestående av Norske Filmregissører, med Virke Produsentforeningen, Norsk Filmforbund,  Dramatikerforbundet og Norsk Skuespillerforbund har sammen utarbeidet overordnede retningslinjer for korona-sikker produksjon.

Kommentare


bottom of page