top of page

Andre avtaler

Her har vi samlet noen andre nyttige avtaler for deg som er regissør eller 

Fortrolighetsavtale

Har du en ide, konsept, format eller noe annet du ønsker å pitche eller diskutere med en produsent, eller andre utenforstående, er det viktig å beskytte dine rettigheter til idéen/konseptet og tilhørende materiale. Da kan du bruke denne fortrolighetsavtalen, som signeres av begge parter før idéen/konseptet fremlegges.

Fortrolighetsavtale (PDF)

Fortrolighetsavtale (Word)

Opsjon og overdragelse av Filmrett

Har du et filmmanuskript eller manus til literært verk m.m. som en produsent ønsker å bruke som grunnlag for en filmproduksjon, kan du bruke denne avtalen om opsjon og overdragelse av filmrett.​ Avtalen gir produsenten tidsbegrenset enerett til å kunne benytte Verket som grunnlag for en filmproduksjon, samtidig som den sikrer dine rettigheter til verket, samt betaling for opsjonsperioden.

Opsjon og overdragelse av filmrett (PDF)

Opsjon og overdragelse av filmrett (Word)

Utviklingsavtale

Har du som regissør utviklet en ide til en spillefilm, kortfilm, dokumentarfilm eller tv-produksjon, kan du bruke denne kontrakten for å formalisere samarbeidet med en produsent for videre utvikling frem til støtte og finansiering foreligger og en regiavtale signeres. Avtalen sikrer dine rettigheter til idéen og retten til å regissere/instruere produksjonen m.m. 

Utviklingsavtale (PDF)

Utviklingsavtale (Word)

bottom of page