Norske Filmregissører arbeider for norske regissørers kunstneriske og økonomiske interesser.

Rådgivning og

juridisk veiledning

Trenger du å få bedre forhandlingskompetanse? Eller står du midt i en arbeidstvist? Som medlem får du to timers gratis juridisk bistand.

Kunstneropphold på Kråkeslottet

Våre medlemmer kan søke om reise-støtte, og gratis kunstneropphold på Kråkeslottet på Senja.

Sikring av dine rettigheter og inntekter

Som medlem signerer du forvaltningskontrakt med F©R slik at du sikrer dine rettigheter og inntekter for opphavsretten.
 

Gratis inngang på Cinemateket

Ved fremvisning av medlemskortet får du gratis inngang på Cinematekets ordinære kinovisninger i Oslo og Bergen. Billett må hentes fysisk.

Kvalitetssikring av arbeidskontrakter

Vi tilbyr deg juridisk bistand om lønns- og arbeidsvilkår og hjelper til å sikre opphavsrettslige krav.
 

Rabattert akkreditering til festivaler

Våre medlemmer får tilbud om rabatert akkreditering til både BIFF og Filmfestivalen i Haugesund.

Faglig påfyll og medlemsmøter

Vi arrangerer medlemsmøter og seminarer med regifaglig innhold og møter med NFI og andre institusjoner.
 

Kunstnerforsikringen

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom en rekke norske kunstnerorganisasjoner. Som medlem i Norsk filmforbund har du muligheten til å tegne svært gunstige forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen.

For øyeblikket ingen kommende arrangementer

Kalender