top of page
Norske Filmregissører arbeider for norske regissørers kunstneriske og økonomiske interesser.

Rådgivning og

juridisk veiledning

Trenger du å få bedre forhandlingskompetanse? Eller står du midt i en arbeidstvist? Som medlem får du to timers gratis juridisk bistand.

Kunstneropphold på Kråkeslottet

Våre medlemmer kan søke om reise-støtte, og gratis kunstneropphold på Kråkeslottet på Senja.

Sikring av dine rettigheter og inntekter

Som medlem signerer du forvaltningskontrakt med F©R slik at du sikrer dine rettigheter og inntekter for opphavsretten.
 

Gratis inngang på Cinemateket

Ved fremvisning av medlemskortet får du gratis inngang på Cinematekets ordinære kinovisninger i Oslo, Bergen og Trondheim. Billett må hentes fysisk.

Kvalitetssikring av arbeidskontrakter

Vi tilbyr deg juridisk bistand om lønns- og arbeidsvilkår og hjelper til å sikre opphavsrettslige krav.
 

Rabattert akkreditering til festivaler

Våre medlemmer får tilbud om rabatert akkreditering til både BIFF og Filmfestivalen i Haugesund.

Faglig påfyll og medlemsmøter

Vi arrangerer medlemsmøter og seminarer med regifaglig innhold og møter med NFI og andre institusjoner.
 

Ingen arrangementer for øyeblikket

Kalender

bottom of page