top of page

F©R - Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning

F©R forvalter dine rettigheter og utbetaler opphavsrettsvederlag til deg som gjør en skapende innsats innenfor audiovisuell produksjon. 

​​

NFR er representert i F©Rs fordelingsutvalg med to representanter og én vara. 

Les mer på F©Rs nettside.

bottom of page