Marianne Kleven

Forbundsleder (Union Leader)

Tlf: 922 49 290  Mail: marianne@filmdir.no

marianne+kleven.jpg

Ola Palm Helland

Daglig leder (Manager)

Tlf: 90 60 66 11 Mail: nfr@filmdir.no

20190312_115847-01.jpeg

Om Norske Filmregissører

Norske Filmregissørers administrasjon holder til i Norsk filmforbunds lokaler på Filmens Hus, Dronningensgate 13, og består av forbundsleder Marianne Kleven og daglig leder Ola Palm Helland.

 

Norske Filmregissører (NFR) ble opprettet 09.09.1999 og har 340 medlemmer som består av regissører innen alle sjangre og formater. Vi arbeider for å bedre filmens kår i Norge og for å synliggjøre regissørers virke innad i bransjen og utad i samfunnet. I 2015 inngikk NFR et administrativt samarbeid med Norsk Filmforbund, som betyr at vi deler administrative ressurser som juridiske tjenester, regnskap, HMS og rettighetsforvaltning. 

 

NFRs viktigste oppgave er å ivareta regissørens kunstneriske, opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Dette innebærer at foreningen utøver politisk innflytelse i forhold til myndigheter, offentlige institusjoner og rettighetsorganisasjoner.

 

Norske Filmregissører ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer. 

Se NFRs strategiplan her.