Marianne Kleven

Forbundsleder (Union Leader)

Tlf: 922 49 290  Mail: marianne@filmdir.no

Ola Palm Helland

Daglig leder (Manager)

Tlf: 90 60 66 11 Mail: nfr@filmdir.no

Om Norske Filmregissører

Norske Filmregissørers administrasjon holder til i Norsk filmforbunds lokaler på Filmens Hus, Dronningensgate 13, og består av forbundsleder Marianne Kleven (20%) og prosjektleder Elisabeth O. Sjaastad (50% stilling).

 

Norske Filmregissører (NFR) ble opprettet 09.09.1999 og har 340 medlemmer som består av regissører innen alle sjangre og formater. Vi arbeider for å bedre filmens kår i Norge og for å synliggjøre regissørers virke innad i bransjen og utad i samfunnet. I 2015 inngikk NFR et administrativt samarbeid med Norsk Filmforbund, som betyr at vi deler administrative ressurser som juridiske tjenester, regnskap, HMS og rettighetsforvaltning. 

 

NFRs viktigste oppgave er å ivareta regissørens kunstneriske, opphavsrettslige, juridiske og økonomiske interesser. Dette innebærer at foreningen utøver politisk innflytelse i forhold til myndigheter, offentlige institusjoner og rettighetsorganisasjoner.

 

Norske Filmregissører ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer. 

Se NFRs strategiplan her.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Norske Filmregissører / Directors Guild of Norway
Dronningens gate 16,

0152 Oslo, Norway