top of page

Opptaksvilkår Norske Filmregissører

 

NFRs medlemsmasse består av regissører innen alle sjangre og formater. For å kvalifisere til medlemskap i NFR må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Ha regissert minimum 3 korte filmer som er vist offentlig

  • Ha regissert minst 1 film over 50 minutter som er vist offentlig

  • Ha bestått filmskoleutdannelse på bachelornivå, med dokumenterbar regi-spesialisering.

Med offentlig visning menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i offentlig distribusjon. Med filmer menes fiksjon, dokumentar, reklame, musikkvideo og oppdragsfilm. 

Ved tvilstilfeller vil styret foreta en skjønnsmessig vurdering.

Medlemmer av NFR blir også medlemmer av Norsk filmforbund (NFF) og må signerer forvaltningskontrakt med NFF/F©R,  forvalter regissørenes rettigheter (les mer om F©R under fanen "avtaler og rettigheter - rettighetsforvaltning"). Årsaken til dette er at NFR har inngått en administrativ samarbeidsavtale med NFF. 

SØK MEDLEMSKAP

bottom of page