Grønn produksjon

Det er ikke enda er ferdigstilt en norsk veileder for grønn filmproduksjon, men det er under utarbeidelse. Derfor oppfordrer vi bransjen til å bruke disse veilederne som er på engelsk.