top of page

NFR i råd og utvalg

Norske Filmregissører (NFR) ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer.

En oversikt over disse finner du her.

FERA

NFR er medlem av FERA, Federation of European Film Directors. FERA arbeider på vegne av regi- organisasjoner fra hele Europa, og jobber kontinuerlig med å sikre regissørenes kunstneriske, opphavsrettslige og økonomiske interesser. Forbundet er lokalisert i Brussel.

Norwaco

NFR er medlem av Norwaco som er en rettighetsorgansasjon som forvalter opphavpersoners rettigheter ved sekundærutnyttelse filmer og TV serier.

Balansekunst

NFR er medlem av foreningen Balansekunst, som er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Kunstnernettverket 
NFR er medlem av Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. ​

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Bransjerådet for film

Bransjerådet består av lederne for organisasjonene Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Dramatikerforbundet, VIRKE Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund. Bransjerådet skal arbeide politisk på vegne av film- og tvbransjen, og har bl.a. jevnlig møter med kulturministeren/statssekretæren og ledelsen i Norsk Filminstitutt. 

Norsk Filmvederlagsfond

Fondet forvalter og utdeler vederlag fra Biblioteksvederlagsordningen og filmbib.no. Fondet dekker statens vederlagsfrie bruk av film. Medlemmer av fondet er Norske Filmregissører, Norsk filmforbund og Norsk Audiovisuell oversetterforening. Fondet administreres av Norsk filmforbund.

Viken Filmsenter

Viken filmsenter ble etablert i 2011 og eies av i fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Oslo kommune. NFR er representert i filmsenterets styre med en styrerepresentant og en vara. 

Rettighetsalliansen 

NFR er medlem av foreningen Rettighetsalliansen, som hjelper rettighetshavere med å redusere omfang av ulovlig rettighetsutnyttelse og informere myndighetene om skadevirkninger av opphavsrettskrenkelser.

NFR har styreplass i alliansens styre. 

Oscarkomiteen

Den norske oscarkomité ble etablert av utenriksdepartementet i 1984, og ansvaret ble delegert videre til NFI i 1991. Komiteen består av syv medlemmer som hvert år blir utnevnt av organisasjonene i filmbransjen. Komiteen utnevner hvert år en norsk spillefilm til å konkurrere om å delta og bli kåret til beste utenlandske spillefilm under Oscarutdelingen.

Fagutvalg for Fond for Lyd og Bilde

Fond for Lyd og Bilde skal fremme produksjon og innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. NFR foreslår kandidater til fagutvalget, som blir innstilt av Fond for Lyd og Bilde/Kulturrådet. 

Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend

Statens Kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Norsk filmforbund har ansvar for sekretariatet til stipendkomiteen og deres valgkomite foreslår kandidater til komiteen. NFR kommer med forslag til kandidater. 

Amandakomiteen

Prisutdelingen Amanda arrangeres under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, og arbeidet med Amanda ledes av Amandakomiteen. NFRs forbundsleder sitter i Amandakomiteen. 

Amandajury

NFR innstiller to kandidater til Amandajuryen hvert år. 

Den Norske Filmskolen

NFR har en styrerepresentant og en vara i filmskolens faglige råd/bransjestyre. 

Kortfilmfestivalen

NFR har en styrerepresentant og en vara i Kortfilmfestivalens styre.

bottom of page