top of page

Søk om medlemskap​

 

Les opptakskriteriene her

Siden 2015 har Norske Filmregissører hatt et administrativt samarbeid med Norsk filmforbund (NFF).Vi deler blandt annet kontor på Filmens Hus og benytter oss av de samme administrative og juridiske tjenester. 

Alle som ønsker medlemsskap i NFR melder seg inn via NFFs  innmeldingsskjema, da NFR nå fungerer som en felles regissørorganisasjon for denne yrkesgruppen i både i NFF og NFR.

Husk å krysse av at du ønsker medlemsskap i NFR.

Innmeldingsskjema

bottom of page