top of page

Kunstneropphold på Kråkeslottet Senja


Horisonten neste! 

11893780_10153164911243269_4913293469622578164_o.jpg

Som medlem i NFR kan du søke om kunstneropphold på Kråkeslottet på Senja. Oppholdet er uken etter TIFF og varer i 10 dager fra 23. januar til 1. februar. Kunstneroppholdet deles mellom tre regissører. En av plassene er forbeholdt søkere fra Nord-Norge.

 

Det er opp til deg hvordan du ønsker å disponere tiden på Kråkeslottet, og her er det både rom for å møte andre regissører og å trekke seg tilbake til natur og arbeidsro.

 

Kråkeslottet sponser oppholdet, regissørene må selv stå for mat. NFR gir reisestøtte på 4500 til to utvalgte regissører, og Nordnorsk Filmsenter gir reisestøtte til en tredje regissør fra sin region.

Les reisebrevet fra kunstneroppholdet i 2022.

Hvordan søke?

For å søke må du være medlem av NFR. Du må sende en kortfattet søknad hvor du beskriver hva du ønsker å bruke oppholdet til. Søknadene vurderes av et utvalg med representanter fra NFRs styre og administrasjon. Utvalget vurderer søknadene etter kunstnerisk ambisjon og gjennomføringsevne, og har som mål at regissører på kunstneropphold skal reflektere bredden av medlemmene i NFR.

 

Søknad og CV, eller eventuelle spørsmål sendes til nfr@filmdir.no

 

Søknadsfrist: 7. Oktober 

Om Kråkeslottet

Det store forsamlingskjøkkenet med langbord er kjerna for det sosiale.

Etter veienden, på yttersida av siste holme, på pæler i Nordishavet. Med flygel, sløyekar, skipperstue, jomfrubur, egnebu, heisehjul, bibliotek, himmel- og havseng, vedfyrt badstue og oter-leven rett utafor veggen. 


Bygget oppsto som fiskebruk ca 1900. Et rikt vårtorskefiske med robåter i støvelhavet ute i fjordmunningen var grunnlaget. Men så ble båtene større og havna for liten. I 1963 ble den siste tørrfisken henta ned fra hjell. I ti år sto huset til forfalls og var i ferd med å rase på havet. Det gjorde seg fortjent til navnet Kråkeslottet. 

Foto: Reiner Schaufler

Da dukket redningsmannen opp; - Ulf Willgohs Knudsen. Han Ulf var direktør på det stedlige grafittverket. Han hadde en glødende interesse for estetikk og kultur. Han var primus motor i det avanserte amatørteatermiljøet i bygda. Han hadde evnen til å dikte liv og innhold i den slitne brygga. Han lot seg førtidspensjonere og satte alle krefter inn på å skape huset om til en unik kombinasjon av privat bolig og åpent kulturhus. Mye av det gamle ble bevart. Nede på brygga står sløyekaret og trantønnene. Og øverst under mønet sviver fortsatt heisehjulet. 

I dag er det slottsforvalter Georg Blichfeldt som tar arven fra Ulf videre. På loftet er det bygd inn en kunstnerleilighet med overlys. I egnebua er det kommet vedfyrt badstue med badetrapp. Bryggeloftet er gjort om til konsertsal. Ishuset er blitt til kafekjøkken. Materialene er skaffet til vege i skogen i Målselv, fra rivingsprosjekter og langreist drivtømmer. Mye gode folk er samlet om kulturprosjektene: Foreninga Kulturslottet har i snart 20 år arrangert musikkfestival (Kråkeslottfestialen) og den internasjonale kunstfestivalen ArtiJuli har nettopp hatt tiårsjubileum. På vinteren settes huset av til arbeidsopphold for kunstnere, musikere, forfattere. 

 

Det store forsamlingskjøkkenet med langbord er kjerna for det sosiale. Så er det store soverom som også fungerer som arbeidsrom og flere store oppholdsrom hvor man også kan jobbe. Om det er 3-4 kunstnere på huset vil man ha mulighet både samvær og tilbaketrekning. 

 

Ulf var den første og eneste kongen på Kråkeslottet. Han starta bevegelsen som gir oss retning. Hans visjon var at Kråkeslottet skulle være en scene for de sterke opplevelsene og det gode samværet. 

bottom of page