top of page

Vederlag og Stipend

 
FOR: Filmforbundets organisasjon for rettighetshåndtering

F©R er Norsk Filmforbunds Organisasjon for Rettighetsforvaltning som fordeler opphavsrettsvederlag. Det deles ut vederlag til regissører som har fått vist sine verk på tv, strømmeplattformer m.m. NFR har inngått et samarbeid med Norsk filmforbund og vederlag til våre regissører deles derfor ut gjennom F©R. NFRs medlemmer oppfordres til å registrere sine rettigheter i databasen som opprettes for hvert enkelt visningsår for slik å sikre at de får vederlag. 

Mer om FOR og registrering av rettigheter

Norsk Filmvederlagsfond

Norsk Filmvederlagsfond forvalter midler forhandlet fram av Norske Filmregissører, Norsk Filmforbund og Norsk audiovisuell oversettingforening og Kulturdepartementet. Fondet bevilger også reisestipend for filmer som er tatt ut til festivaler. Det er 3 søknadsfrister i året:  1. feb, 1. juni og 1. nov.

Mer om Norsk Filmvederlagsfond

 

Fond for Lyd og Bilde

Fond For lyd og Bilde skal fremme formidling av inspilling av lyd- og filmopptak ig fordeles til rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fonet har to søknadsfrister i året: 1. februar og 1. september.

Mer om Fond for Lyd og Bilde

 

Statens Kunstnerstipend

Statens kunsterstipens skal gi skapende og utøvende kunstnere muligheten til å kunstneriske aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendet kan søkes av kunstnere som bor og arbeider i Norge. Søknadsfristen er 1. oktober hvert år.

Mer om statens kunstnerstipend

 

Stipend fra Norsk Filminstitutt

Norsk Filminstitutt tilbyr VIPstipend, filmrekrutteringsstipend, arbeidsstipend og diverse reisestøtte som kan søkes av kunstere med relevant utdanning. Stipendene har ulike søknadsfrister og deles ut gjennom hele året.

Mer om stipend og søknadsfrister                                        

  

Legathåndboken

Legathåndboken kommer i ny utgave hvert år, og inneholder en oversikt over stipender, søknadsfrister og søknadsprosedyrer.

Legathåndboken på nett

bottom of page